Reglement

Algemeen

1. Iedere deelne(e)m(st)er neemt deel voor eigen risico.

2. Het dragen van een valhelm is verplicht.

3. Uw rugnummer dient duidelijk zichtbaar gedragen te worden boven de bil. De klassementsleider is verplicht de leiderstrui te dragen.

4. Bij uitval dient een renner zich bij de finish / jurywagen af te melden.

5. Bij afsnijden van het parcours of wangedrag kan de jury besluiten een renner straftijd toe te kennen of uit de koers te nemen.

6. Uitspraak van de Jury is altijd bindend. Bij het niet opvolgen of negeren van aanwijzingen van de wedstrijdleiding kan een deelnemer uit de uitslag worden gehaald en voor de rest van het evenement worden uitgesloten.

7. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan en/of zoek raken van eigendommen.

8. Premies en/of prijzen kunnen alleen op zondag bij de prijsuitrijking worden afgehaald.

9. Het niet juist dragen van het rugnummer evenals het vouwen of knippen van de rugnummers zal bestraft worden met 10 seconden straftijd. Een renner die niet over de finish komt op eigen kracht wordt uit de uitslag verwijderd en voor de rest van het evenement uitgesloten.

10. Het starten zonder transponder is verboden u komt dan niet in de uitslagen voor. Bent u niet in het bezit van een eigen transponder dan kunt u deze van de organisatie voor 3 dagen huren, u dient de transponder wel zondag direct na afloop van uw wedstrijd in te leveren bij de jurybus. Doet u dit niet dan heeft u uiterlijk 3 dagen de tijd om deze alsnog in het bezit van de organisatie te krijgen. Verzuimt u ook hieraan te voldoen dan is de organisatie van de Hel van Petten gemachtigd €100,- van het bij ons bekende rekeningnummmer af te schrijven, hierna is de transponder uw eigendom.

11. De eindwinnaars (1+2+3 A- en B-klassement) kunnen het prijzengeld alleen tijdens de prijsuitreiking ophalen. Zonder afbericht krijgt de winnaar geen prijzengeld.

12. In geval van calamiteiten/valpartijen kan de Jury beslissen om de sprint uit te stellen of te annuleren.

13. Over de regels die niet genoemd zijn op onze Reglement Pagina beslist de organisatie.

 

Tijdrit

1. Er wordt gestart met tussen pozen van 1 minuut. (afstand 10,6 km)

2. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn voor uw start. Bij niet tijdig aanwezig zijn, gaat uw tijd toch in.

3. Bij het niet correct volgen van de startprocedure, kan de jury een straftijd toekennen.

4. U bent zelf verantwoordelijk voor uw materiaal, zorg dat u een goed werkende (opgeladen) transponder op de fiets heeft. Bij een mechanisch defect of lekke band voor aanvang van uw tijdrit is er één herkansing mogelijk.

5. Vanaf de start is hulp van derden, in welke vorm dan ook verboden.

6. Bij een lekke band tijdens het fietsen van zijn tijdrit krijgt een renner 1 herkansing.     (5 minuten nadat alle renners gestart zijn.)

7. Renners mogen alleen de rechterzijde van het parkoers gebruiken, bij het rijden aan de verkeerde zijde van het parkoers volgt een straftijd of diskwalificatie.

 

 Omloop

 1. Bij een lekke band of valpartij geen ronde vergoeding!

2. Gedubbelde renners mogen in koers blijven tot 7 ronden voor het einde.

3. Bij uitval of ronde(n) achterstand: Tijd van gedubbelde/uitgevallen renner = eindtijd laatste niet gedubbelde renner plus zijn gedubbelde rondes.

4. Bij een valpartij in de laatste ronde kan de jury beslissen om de eindtijd te corrigeren.

5. Om in aanmerking te komen voor de leidersprijs dient de wedstrijd te worden uitgereden.

Na de Omloop wordt een A- en een B-klassement gevormd voor de start in het Criterium. Beste 50% in A-klassement en overige 50% in het B-klassement. (van de gefinishte renners) Bij een oneven aantal altijd 1 renner meer in het A-klassement

 

Criterium

 1. Bij mechanisch defect of lekke band één ronde vergoeding. De renner dient het defect of de lekke band te verhelpen bij de jurywagen.

2. Gedubbelde renners mogen in koers blijven tot 7 ronden voor het einde.

3. Bij een valpartij heeft de jury (tot 7 ronden voor het einde) de mogelijkheid een ronde vergoeding te geven. Er wordt aangesloten in het peloton.

4. Bij uitval of ronde(n) achterstand: Tijd van gedubbelde/uitgevallen renner = eindtijd laatste niet gedubbelde renner plus zijn gedubbelde rondes.

5. Bij een valpartij in de laatste ronde kan de jury beslissen om de eindtijd te corrigeren.

6. Renners die binnen 2 ronden voor een premie/bonificatie sprint een ronde vergoeding krijgen mogen niet meesprinten voor deze premie/bonificatie. Dit geldt niet voor de eindsprint.

7. Om in aanmerking te komen voor de leidersprijs dient de wedstrijd te worden uitgereden.